ཀང་ར་རྫོང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔོན་པོ་རན་ཇན་མཆོག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་བཀག་སྡོམ་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༢༠/༠༣/༣༠

Leave a Reply