Leave a Reply

One thought on “ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་མ་གསར་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས།

  1. བསྟནའཛིན༌གཡུལ༌ཪྒྱལ།

    མོན༌གྷོ༌གཏན༌ཉིད༌སློབ༌གྲྭ༌ནས༌འཛིན༌ཪིམ༌བཅུ༌གཉིས༌མཐོན༌པའི༌སློབ༌བུ༌བསྟན༌འཛིན༌གཡུལ༌ཪྒྱལ༌བོད༌ཡིག༌ལ༌དོ༌སྣང༌ཤུགས༌ཆེན༌པོ༌ཡོད༌པ༌དང༌མ༌འོངས༌བོད༌ཡིག༌དགེ༌ལགས༌བྱེད༌ཡ༌དམིག༌ཡུལ༌ཞིག༎

    ཧུན༌སུར༌རབ༌ཪྒྱལ༌གླིང༌གཞི༌ཆགས༌གྲོང༌སྡེ༌’L’ ཁང༌ལེན༌ ’28’ ནས
    ཕུལ༎