Author Archives: བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

གོ་གནས་དགོས་ན་ཏང་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱོས།

ཁྲིན་ཞི་ཡིས་དམར་ཤོག་སྒྲིག་ཁོངས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་གསར་རྙིང་ཚོར་གོ་གནས་དགོས་ན་ལྷ་འདྲེ་ལ་ཡིད་རྟོན་མི་བྱེད་པར་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དགོས་ལུགས་བཤད་འདུག  ་་་

རྒྱ་ནག་སོལ་རླངས་རྩ་མེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་མི་འདུག

རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རི་སོགས་སོལ་རླངས་བེད་སྤྱོད་མང་ཤོས་གཏོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་སོལ་རླངས་རྩ་མེད་བཟོ་བའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་མེད་པ་རེད།  ་་་