རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ།

 རང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་པའི་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིར་དྲག་གནོད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པར་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེ་རུ་སྒྲོན་ཏེ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་སྐུ་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་འདུག