བོད་རིཊ་གཞོན་སྐྱེས་ཤིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ།

དེ་རིང་ཕྱི་དྲོར་བོད་ཨ་མདོ་རྔ་པ་རྫོང་གཅའ་རུ་བའི་གཤོག་སྨད་མའི་རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་པ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག