དཔའ་མོ་རྟ་མགྲིན་འཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས།

དེ་རིང་ཕྱི་དྲོ་བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་སྒྲོ་རོང་པོ་སྡེ་བའི་སྒྲོ་ཚང་ཚོ་བའི་བུད་མེད་རྟ་མགྲིན་འཚོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་སྐུ་གྲོངས་འདུག