རེབ་གོང་མགོན་ཤུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས།

ཁ་སང་ཕྱི་དྲོ་བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་རྡོ་དཀར་མོ་ཞང་སྲིད་གཞུང་ཡོད་སར། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གསང་བདག་ཚེ་རིང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་སྐུ་གྲོངས་འདུག