ཀླུ་ཆུ་ཟམ་ཚ་རུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས།

དེ་རིང་བོད་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུ་ཟམ་ཚ་ལོ་ཚོ་སྡེ་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་སྐུ་གྲོངས་འདུག