རྩེ་ཁོག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ།

དོ་ནུབ་རེབ་གོང་རྩེ་ཁོག་ཏུ་སློབ་ཕྲུག་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༡༧ ཅན་ཞིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་སྟེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག