Amnesty International report 2022-2023

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ དང་ ༢༠༢༣ ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས། དེ་བཞིན་མཚན་མཐུན་ཕོ་ལོག་མོ་ལོག་རྣམས་ལའང་བཙན་གནོན་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
བོད་ནང་གི་རྩོམ་པ་པོ་ཟངས་དཀར་འཇམ་དབྱངས་ལགས། པར་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་འདི་གར་མཁོ་སྤྲོད་གནང་།་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རྔ་བ་ཁུལ་ཁྱུང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་སྐད་སྒྱུར་བ་ཟངས་དཀར་འཇམ་དབྱངས་ལགས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ཉེས་མིང་གཡོགས་ཏེ་ལོ་བཞི་ཡི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
ཁྱིམ་ཐོ། དྲ་ལམ་གྱི་པར།

བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཁྱིམ་ཐོ་མ་སྤྲད་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist