རྫ་སྟོད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ།

གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་རྫ་སྟོད་དུ་བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག