སྦེལ་ཇེམ་གྲོས་ཚོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཨེལ་སི་ཝན་ཧོ་ཧྤི་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་སཱ་མུལ་ཁོ་གྷོ་ལེ་ཌི་རྣམ་གཉིས།

སྦེལ་ཇམ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཀློད་གྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist