དེ་རིང་འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་ཁ་པར་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་ཊིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ར་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། ཁ་སང་བཞུགས་སྒར་དྷ་སར་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་བརྒྱའི་སྟེང་དགོངས་་་

དེ་རིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། ཁ་སང་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཊེག་སེ་སིའི་ (Texas) གྲོང་ཁྱེར་ (Uvalde) ནང་གི་ལོ་ན་ ༧་་་

དེ་རིང་བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཡས་མས་ཤིག་ལ་རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ར་མོ་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་ཐང་ནས་བོད་རིགས་སྐྱེས་པ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཉེན་རྟོག་ཁང་དུ་བཙན་འཁྲིད་བྱས་་་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནས་ཤར་ཊུར་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་ཁྲི་ ༢ ལྷག་བཙོན་འཇུག་བཀག་སྐྱིལ་བྱས་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲག་གནོན་གྱི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཕོན་ཆེན་ཞིག་ཕྱིར་གྱར་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་་་

རྩོམ་ཡིག།

“ཕམ་པའི་མི་རབས་”དང་བོད་སྐད་ཀྱི་བརྡ་ཆད།

ཉེ་ཆར་ཇག་ ཁེ་རོ་ཨག་གིས་བརྩམས་པའི་ “ལམ་ལ་”ཞེས་པའི་དེབ་དེ་འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་བརྡ་སྦྱོར་ཐོག་མར་སྤེལ་སྐབས།  འཕྲལ་དུ་“ཕམ་པའི་མི་རབས་”ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྐོར་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་དམ་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་འགའ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྩོམ་ཡིག།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

དམིགས་གསལ་ལེ་ཚན།

སྒྲ་མཛོད།

བདུན་གཅིག


ཟླ་གཅིགད་བར།


བདུན་གཅིག


ཟླ་གཅིགད་བར།


Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist