རྒྱ་ནག་ཀང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ནང་དྲག་ཆར་བབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་ལོག་བྱུང་སྟེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གྱོང་གུད་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་མི་གྲངས་འབུམ་གཅིག་ལྷག་གནས་སྤོ་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག This aerial photo taken་་་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲིད་དྲུང་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་སྐབས་བོད་དོན་གླེང་སློང་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བཏང་འདུག་་་

དེ་རིང་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ། ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་དང་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་གནང་སོང་། ་་་

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་རྒྱ་ནག་གི་མཉེན་ཆས་ཊིག་ཊོག་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། སྲིད་འཛིན་གྱིས་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་རྗེས་ཊིག་ཊོག་དངོས་སུ་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་་་

རྩོམ་ཡིག།

“ཕམ་པའི་མི་རབས་”དང་བོད་སྐད་ཀྱི་བརྡ་ཆད།

ཉེ་ཆར་ཇག་ ཁེ་རོ་ཨག་གིས་བརྩམས་པའི་ “ལམ་ལ་”ཞེས་པའི་དེབ་དེ་འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་བརྡ་སྦྱོར་ཐོག་མར་སྤེལ་སྐབས།  འཕྲལ་དུ་“ཕམ་པའི་མི་རབས་”ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྐོར་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་དམ་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་འགའ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྩོམ་ཡིག།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

དམིགས་གསལ་ལེ་ཚན།

སྒྲ་མཛོད།

བདུན་གཅིག

ཟླ་གཅིག

ད་བར།

བདུན་གཅིག

ཟླ་གཅིག

ད་བར།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist