༸གོང་ས་མཆོག གསར་འགྱུར།

The abbot of Namgyal Monastery Thomthog Rinpoche offering long life pills to His Holiness the Dalai Lama during the Long Life Prayer Offering at His Holiness’s residence in Dharamsala, HP, India on February 14, 2024, Photo by Ven Zamling Norbu

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་སྐབས་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་དང་དོན་སྒོ་བཅས་པར་ཚིག་ཙམ་མིན་པར་དོན་གྱིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་གལ་ཆེ་སྐོར་སོགས་གསུངས་སོང་།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་བསྩལ། ༢༠༢༣།༠༩།༠༦ དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྐུ་པར།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༥༠ ལོར་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྩལ་བའི་བཀའ་ཆོས། ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང་གིས་པར་སྒྲིག་བཟོ་བྱས།

ལ་དྭགས་སུ་་དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་ ༤༥ རིང་ཆོས་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེན་བསྐྱངས། ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་བ་འབུམ་རམས་པ་ཧན་སི་གྷར་ཊི་པོ་ཊི་རེན་ (Dr. Hans-Gert Pottering) ལགས་སུ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་བསྩལ། ༢༠༢༣།༡༡།༢༠  དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་པར།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༥༠ ལོར་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ། ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་སེངྒ་ལའི་ནང་པའི་དབུ་འཁྲིད་ཌོ་ཌམ་པཱ་ཧ་ལ་ཆན་ཌིར་སི་རེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས། ༢༠༢༣།༠༥།༢༢ བོད་ཀྱི་དུས་བབ་ནས་པར་རིས་བསྒྲིགས།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༥༠ ལོར་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བསྩལ་བའི་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན། ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
FILE - The Dalai Lama directs a peace sign toward the head table, where U.S. President Barack Obama was seated, during the National Prayer Breakfast in Washington, Feb. 5, 2015.

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༥༠ ལོར་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་ཕུལ་བའི་གཟེངས་རྟགས་དང་བརྟན་བཞུགས།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་དཔེ་འཁྲིད་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཡ་མ་རིན་ཆེན་མཆོག་ཕྱག་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ཡུལ་དངོས་སུ་ཕེབས་པ། ༢༠༢༣།༢།༡ པར་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་མཁོ་སྤྲོད་གནང་།

བདུན་གཅིག་རིང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མེ་སོར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནེག་སིའི་ཚོང་རར་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབྱིན་ཡིག་ཕྱག་དེབ་བརྒྱ་ལྷག་འགྲེམས་སྟོན་གནང་སྟེ་༧མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེད་དམ་བཅའ་བཞིའི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
༧གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ ༣༥ པའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཕེབས། ༢༠༢༣།༠༡།༡༨ ཕོ་བྲང་གི་སྐུ་པར།

༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ ༣༥ པའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་དུས་གཏན་གཏན་འགྲུབ་པའི་རྐྱེན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་བསྩལ་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Page 1 of 123 ༡༢༣

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist