རྒྱ་ནག

Photo: economictimes.indiatimes.com

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཁྱབ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ ལོན་པ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༣༥ ལོར་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་མང་གི་སྲོག་ཤིང་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་རྩིས་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གི་ཊེ་ནེ་སི་རྩེད་མཁན་གྲགས་ཅན་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ཟུར་བ་ཞིག་ལ་རྩིབ་སྤྱོད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ་དེ་འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Representational image of an Indian Army convoy moving through Ladakh | Photo: ANI

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་སོགས་མཐའ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་མཐའ་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོག་རིམ་པར་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་དང་པོའི་ནང་ནས་བཟུང་ཁྲིམས་ཡིག་གསར་པ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བསྒྲགས་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་བྱུང་སྟེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གིས་ཉིན་གྲངས་བཞི་བསྟུད་མར་ཐའེ་ཝན་མཚོ་འགོག་ཏུ་འཐབ་འཁྲུག་གནམ་གྲུ་མང་ཤོས་མངགས་གཏོང་གིས་ཐའེ་ཝན་ལ་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་། ཧོང་ཀོང་བཅས་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་དམིགས་བསལ་དམ་དྲག་བྱེད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
New Airport building in Tibet

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ཁུལ་དུ་གནམ་ཐང་སུམ་ཅུ་གསར་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐད་རྒྱ་གར་གྱིས་སེམས་འཚབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
A damaged wall in Luzhou, Sichuan, after an earthquake on September 16.

རྒྱ་ནག་གི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དུ་ས་འགུལ་རྒྱུགས་ཏེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Page 1 of 171 ༡༧༡

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist