གཞི་རིམ་མི་མང་གིས་རེ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་ཡུལ་དངོས།  ༢༠༢༣ ། ༩ ། ༡༩ བོད་ཀྱི་དུས་བབ་ཀྱི་པར།

གཞི་རིམ་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོར་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་དུས་ཚོད་གནང་མེད་པར་བརྟེན། གཞི་རིམ་མི་མང་གི་སྙན་ཞུ་ད་དུང་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་ཐུབ་མེད་པ་རེད་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist