རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་འཚོགས་བཞིན་པ། ༢༠༢༣།༨།༡༧

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་བོད་ཡུ་སོག་གསུམ་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༡༣ ཅན་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist