ཡུན་ནན་ཐོང་ཧེ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་རྙིང་ཤོས་ནཱ་ཇཱ་ཡེན། དྲ་ལམ་གྱི་པར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་ ༦༥༠ ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཡུན་ནན་ཐོང་ཧེ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་ནཱ་ཇཱ་ཡེན་ཞེས་པ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་རྩིས་བྱེད་སྐབས་མི་མང་གིས་འགོག་རྒོལ་བྱས་ཏེ་གདོང་ཐུག་ཚབས་ཆེན་བྱུང་ཡོད་པ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Tourists Trekking around Mount Kailash

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་ཆེན་གངས་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་མཇལ་བ་ཚོར་བསྐྱར་དུ་སྒོ་ཕྱེ་ཡོད་ཀྱང་རྩྭ་སར་གུན་གསབ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་སྒོར་མོ་ཞིག་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་སྤར་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྒྲིག་གཞི་གསར་པ་བཟོས་ཏེ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (right) hoped the call with Chinese leader Xi Jinping would give impetus to relations with Beijing.

རྒྱ་ནག་གི་མགོ་ཁྲིད་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཡུ་ཀེ་རེན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཛེ་ལེན་སི་ཀི་ལགས་ལ་ཨུ་རུ་སུ་དང་ཡུ་ཀེ་རེན་བར་གྱི་དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བར་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་སྐོར་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཡུ་ཀེ་རེན་གྱི་གཞུང་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཆབ་སྲིད་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས། ༢༠༢༣།༠༢

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་དཔོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་དང་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ། དབང་འདུས་སོགས་བོད་ཁུལ་གྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་ལ་ལྐོག་རྔན་བླངས་བ་སོགས་ཁྲིམས་འགལ་སྒྲིག་འགལ་ཚབས་ཆེན་བྱས་པའི་དོགས་གཞིའི་ཐོག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག མགོ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Transnational Repression report of 2022

ཨ་རིའི་རང་དབང་ཁང་པས་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠ ལྷག་གི་ནང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུས་རྒྱལ་མཚམས་ལས་བརྒལ་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་བཏོན་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist