རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་འཚོགས་བཞིན་པ། ༢༠༢༣།༨།༡༧

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་བོད་ཡུ་སོག་གསུམ་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༡༣ ཅན་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་དུ་ཆུས་ཁེངས་པ།

ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ཁུལ་དུ་ཆར་པ་ཤུགས་ཆེན་བབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གཙང་པོ་རྒྱས་ཏེ་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་། ཞིང་ས་སོགས་སུ་ཆུས་ཁེངས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་འདུག ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་དུ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist