རོ་ཤི་རོ་གིན། པ་སངས་ཚེ་རིང་གིས་དབྱིན་ཡིག་ནས་བསྒྱུར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དྲག་གནོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཚད་མཐོའི་འཕྲུལ་རིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཡོད་པས། སྐབས་རེར་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། པེ་ཅིན་སྲིད་གཞུང་གི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist