SOURCE: MANI STONE PICTURES / REDIANCE

‘SNOW LEOPARD’

ཝེ་ནི་སི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་སྟེང་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་འདས་པོ་པད་མ་ཚེ་བརྟན་ལགས་སུ་རྗེས་དྲན་དང་གུས་བཀུར་ཞུ་སླད་གློག་བརྙན་གསའ་དུས་སྟོན་དུ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་གྲགས་ཅན་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

བོད་ནང་གི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གྲགས་ཅན་དང་རྩོམ་པ་པོ་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་དགུང་ལོ་ ༥༤ ཐོག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་གི་གྲོངས་རྐྱེན་སོགས་གསལ་ཁ་གང་ཡང་མི་འདུག བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་གྲགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist