UN Human Right

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་པ་ཚོས། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མི་རྣམས་དང་བླངས་ལས་བསྒྱུར་ཞེས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་གི་ནང་བཅུག་སྟེ་ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོ་སྤྲོད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་བློ་འཚབ་བསྟན་འདུག UN Human Right ཁ་སང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist