ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གྱི་མཛད་འགན་གཅིག་ལྕོཊ་བཞེས།

དེ་རིང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་ལྟར་ན། ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཟིན་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གྱི་ཐུགས་མཛད་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བཞེས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༧/༡༢/༢༩

Leave a Reply

6 thoughts on “ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གྱི་མཛད་འགན་གཅིག་ལྕོཊ་བཞེས།

  1. རེད་ཏ་ཐོགས་མེའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་མཁས་ལེན་
    ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་ལ་ཞགས་རྒྱུའི་དམ་ཅ་ད་ཆ་ཤེས་རིགས་བཀའ་བློན་ཞོར་ལ་ལས་གནས་བཀོད་བསྒྲིགས་གནང་་བློ་སངས་སྲིད་སྐྱོང་གི་ཁྱད་དཔྱོད་རང་རེད་ད་