གངས་དཀར་རྒྱལ་སྲས

གངས་དཀར་རྒྱལ་སྲས

སྙན་ངག་ནི་སྙིང་གི་མཛའ་མོའི་ཞལ་རས་བཞིན་ཡིད་དུ་འོང་ལ་སྒྱུ་རྩལ་ནི་དབྱར་ཁའི་མེ་ཏོག་གི་དྲི་ཞིམ་བཞིན་སུན་པ་མེད་པས་སྙུག་ཐོགས་པ་ཚོས་སེར་སྣ་དང་འཛེམས་དོགས་མེད་པར་སྙུག་ཐོག་འདུ་བའི་སྤངས་གཞུང་ལ་བཀྲམས་རོགས་གནང། དེ་ནི་ཐུན་མོང་གི་ལོངས་སྤྱོད་ཡིན་ལ་སྤྱི་དོན་གྱིལེགས་སྐྱེས་ཀྱང་ཡིན།

No Content Available

གདན་ཞུའི་རྩོམ་པ་པོ།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist