རྨོངས་སད་སྒྲོན་མེ།

རྨོངས་སད་སྒྲོན་མེ།

༡ ཕྲན་ནི་བདག་མེད་རི་དྭགས་རྨས་མ་བཞིན་སུ་ལའང་འཇིགས་དགོས་ཤིང་། གང་ལའང་བཀུར་དགོས་པའི་ཁེར་རྐྱང་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་མུ་ཏོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གདུང་བས་ཚོར་བཅུག་གི་འདུག དེ་ལྟ་ནའང་། ན་ཟུག་ལས་འཁྲུངས་པའི་སྟོབས་ཤུགས་གང་མཆིས་པ་དེས་་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་འགུལ་ཤུགས་འཕར་མ་ཞིག་བྱིན་ཏེ་རྨི་ལམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་དྭངས་མ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་སླད་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཆུ་བོ་རྟག་ཏུ་བཞུར་ངེས་པས། སྐོམ་གདུང་གིས་མུག་ཤི་ཐེབས་ལ་ཉེ་བའི་ཡུལ་གྲུ་ག་གེ་མོ་དེར་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་རྒྱུན་དེས་ལེགས་སྐྱེས་གཏན་དུ་འབུལ་སྲིད།

No Content Available

གདན་ཞུའི་རྩོམ་པ་པོ།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist