Videos

ཁྱིམ་ཐོ། དྲ་ལམ་གྱི་པར།

བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཁྱིམ་ཐོ་མ་སྤྲད་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
བོད་གཞིས་ཀ་རྩེའི་ཟ་ཁང་ཞིག་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དབྱངས་མཚོ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས།

བོད་གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གངས་རི་ཟ་ཁང་ཞེས་པའི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པའི་རང་ལོ་ ༢༣ ཅན་གྱི་དབྱངས་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་པར་རིས་སོགས་བརྒྱུད་སྐུར་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Page 1 of 46 ༤༦

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist