བྷང་ལོར་སན་ཊི་ཇོ་སི་སྨན་ཞབས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་སློབ་ཐོན་པ་རྒྱལ་ཐང་ཆོས་འཕེལ་ལྷ་སྒྲོན་ལགས་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཁག་གསུམ་ཐོབ། ༢༠༢༣།༠༥།༡༦ པར་ཁོང་མོས་འདི་གར་མཁོ་སྤྲོད་གནང་།

བྷང་ལོར་སན་ཊི་ཇོན་སི་སྨན་ཞབས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སློབ་ཐོན་པ་རྒྱལ་ཐང་ཆོས་འཕེལ་ལྷ་སྒྲོན་ལགས་སུ་རྒྱུགས་འབྲས་ཨང་དང་པོ་དང་སློབ་ཐོན་རྩེར་སོན་སོགས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཁག་གསུམ་ཐོབ་འདུག བྷང་ལོར་སན་ཊི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist