ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ། ༢༠༡༤།༡།༡༠ པར་དྲ་ལམ་ནས་བླངས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ནས་དམར་ཤོག་གི་ལྟ་བ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཙམ་ལས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་དངོས་ལ་ཕན་ཐོགས་མེད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist