རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཧིན་ས་མཚམས་སུ་ཁེལ་བའི་བྷ་ར་ཧོ་ཊི་ལུང་གཤོངས་སུ་ཁང་པ་ ༣༠༠ ནས་ ༤༠༠ ཙམ་ཡོད་པའི་གྲོང་ཚོ་གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟབས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དེ་ཁུལ་དུ་ལྟ་སྲུང་ནན་མོ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
ཨུ་རུ་སུས་ཉེས་ཆད་བཅད་པའི་ཨ་རིའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་འགའ།

ཨུ་རུ་སུས་ཡུ་ཀེ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་དམག་འཁྲུག་བསླངས་བར་བརྟེན་ཨ་རི་སོགས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་ཨུ་རུ་སུར་དཔལ་འབྱོར་དང་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་འགྲོ་འོང་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀག་སྡོམ་ཉེས་ཆད་གཅོད་བཞིན་པ་ལྟར་ཨུ་རུ་སུས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist