དེ་རིང་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ སྟེང་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ། ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དེས་དཔར་འགྲེམས་གནང་བའི་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞེས་པའི་ལོ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
བོད་སོག་འབྲེལ་ལམ་ཚོགས་འདུ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་པར། ༢༠༢༤།༠༤།༠༡

བོད་སོག་འབྲེལ་ལམ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་དུས་རབས་ ༢༠ ནས་བཟུང་བོད་སོག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཆད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། བར་དུ་འབྲེལ་ལམ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ། མ་འོངས་འཕེལ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་བཞིན་འདུག བོད་སོག་འབྲེལ་ལམ་ཚོགས་འདུ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist