སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨོ་གླིང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོ་ཧྥེས་ཤི་ཁཱམ་ཕི་སི་ལགས་མཇལ་འཕྲད། སྲིད་སྐྱོང་ངོ་དེབ་ཀྱི་པར། ༢༠༢༣།༠༦།༡༨

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨོ་གླིང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱུ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེར་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨོ་གླིང་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་ཞུས། ༢༠༢༣།༠༦།༡༤ དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྐུ་པར།

ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དྷརམ་ས་ལར་ཕེབས་ཏེ་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་མཇལ་ཏེ་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བོད་མིར་ཐུགས་འཁུར་དང་རོགས་རམ་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist