རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་ཆེན། སྲིད་སྐྱོང་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ། བོད་ཀྱི་དུས་བབ་ཀྱི་པར། ༡༨།༠༧།༢༠༢༣

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གལ་ཆེ་སྐོར་གསུངས་སོང་།  ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
པར་དབང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་བོད་རྒྱའི་དཀའ་་རྙོག་ཞི་འགྲིག་བྱུང་ན་བོད་དང་ས་འབྲེལ་ཡོད་པའི་ལྷོ་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་བདེ་འཇགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist