བློ་རབ།

བློ་རབ།

བོད་མི་རིགས་ཟེར་བ་འདི་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ། འཆི་ས་ནས་འཚོ་བ། འཐོར་བ་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཏེ། དེང་སང་མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ། རྣ་བས་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ། ད་དུང་མི་རིགས་འདིའི་མ་འོངས་པའི་ཆེད་དུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཡོད་པ། རང་གི་ངོ་བོ་ཉར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ནི་དེང་གི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་དག་ལས་ཡག་ཤོས་སུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་བརྩི་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མང་ གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དུ་ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་ཚང་མ་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དང་། རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་གོང་ན་སུ་ཡང་མེད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Page 2 of 2

གདན་ཞུའི་རྩོམ་པ་པོ།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist