སྟག་རྩེ་དཔལ་ལྡན

སྟག་རྩེ་དཔལ་ལྡན

བདེན་པ་ཡིན་མིན་གྱི་གཅོད་པར་མེད་པའི་སྤྱི་ལྡོག་གི་ཆ་ནས་ཤོད་ན། ཆུང་ཆུང་ནས་ཆེན་པོའི་བར་ཚོར་བ་སྤྱོད་སྟངས་ཞིག་གི་ཆ་ནས་གླེང་ན། འགྲོ་བ་རིགས་མཐོའི་གྲས་སུ་ཚུད་ཡོད་པར་མྱོང་ཚོར་གྱིས་གྲུབ། ཡིན་ནའང་བྱེ་བྲག་གི་ཆ་ནས་གླེང་ན། ཆུང་ཆུང་ནས་ཆེན་པོའི་བར་རང་རྐྱལ་གྱིས་མི་ཚེ་སྤྱོད་སྟངས་ཞིག་གི་ཕྱོགས་སུ་བསམ་ན། ལས་དབང་ནག་པོ་ཞིག་གིས་སྒལ་ཚིག་བཅིངས་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ། །

No Content Available

གདན་ཞུའི་རྩོམ་པ་པོ།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist