Baumgarten/Getty Images

རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ལམ་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་ཁང་མང་པོར་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ནས་གནས་ཚུལ་སྦེད་སྐུང་དང་རྫུན་བཟོ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་བཏོན་འདུག  © Ulrich Baumgarten/Getty Images དེ་རིང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་མགོ་ཁྲིད་མཐོ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ལི་ཁུ་ཆང་གིས་ལོ་རྗེས་མ་ནས་རང་ཉིད་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྲིད་བློན་གྱི་གོ་གནས་ནས་རྒས་གཡོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist