ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་༧སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས

རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ་མ་ཟད། རང་དབང་གི་ཡུལ་ལུང་གང་སར་གནས་པའི་བོད་མི་རྣམས་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་པ། ནང་པ་དང་ད་དུང་བོད་ནང་གི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist