༸གོང་ས་མཆོག གསར་འགྱུར།

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་འབྲས་ལྗོངས་དང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར་ཁག་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཇེམ་མེག་གྷོ་ཝན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས། ༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་ཞི་བདེ་དང་ཞི་འགྲིག་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱས་ཏེ་དཀའ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བསྩལ། བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང་གི་སྐུ་པར། ༢༠༢༣།༡༠།༤

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ལྷོ་བྱང་གང་སར་བྱམས་དང་བརྩེ་བར་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་ཡོང་གི་ཡོད་སྐོར་གསུངས།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་དུ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་སྐབས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་དུ་གནང་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་མཉམ་རུབ་གནང་གལ་ཆེ་སྐོར་བརྗོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྐུ་པར།

དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་བསྩལ་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མཁན་པོ་མཁྱེན་རབ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གི་སློབ་མ་དང་དད་ལྡན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་བསྩལ། པར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་བརྙན་ལས་བླངས།

དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཁན་པོ་མཁྱེན་རབ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གི་སློབ་མ་དང་དད་ལྡན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་བསྩལ།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་མོའི་ཐེབས་རྩའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྐུ་པར། ༢༠༢༣།༠༩།༡༢

དེ་རིང་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ལྷ་ལྡན་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་དགོས་དོན་དེ་ལག་ལེན་ཏུ་འཁེལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཝི་ཌི་ནམ་དད་ལྡན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་བསྩལ།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist