༸གོང་ས་མཆོག གསར་འགྱུར།

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཝེ་ཐི་ནམ་མཉམ་འབྲེལ་ནང་དགོན་གྱི་མཁན་པོ་ཐའེ་ཆི་ཁེན་དྷོ་མཆོག་སྐུ་གྲོངས་པར་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འདི་ལོའི་འཛམ་གླིང་ནང་སེམས་ཁམས་གསོ་བཅོས་ཐད་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་མི་སྣ་རླབས་ཆེན་ ༡༠༠ ནང་ནས་ཨང་དང་པོར་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་འདུག  ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཞེས་ ༡༣ ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ངོ་དེབ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་སྟེང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱིས་ཛ་དྲག་ངང་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་སྐོར་གསུངས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

དུས་རྒྱུན་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མདུན་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་མཁན་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་ཁེ་ལས་པ་ཞིག་གིས་སྦྱིན་བདག་གནང་སྟེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལེ་ཚན་ཞིག་དབུ་འབྱེད་གནང་སྟེ་གཙོ་བོ་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་དད་ལྡན་དོན་གཉེར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

 ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ལྡི་ལིའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ཨར་ཝིན་ཀེ་ཇི་རི་ཝལ་མཆོག་གི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པར་འོས་བསྡུའི་ཁྲོད་བསྐྱར་དུ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་སློབ་ཚོར་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཀློག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བོད་པའི་རིག་གཞུང་དེའི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པས་དེ་བཤད་ཐུབ་མཁན་བོད་པ་ཁོ་ན་ལས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འཛོམས་པའི་དད་ལྡན་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་སོ་སོའི་ནང་ལ་ལོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱོད་འཇུག་ཐོན་ཞེས་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་དེ་སེམས་ལ་ཉར་ནས་སྤྱོད་འཇུག་ངེས་པར་ཏུ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist