༸གོང་ས་མཆོག གསར་འགྱུར།

རྒྱ་གར་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སྟོན་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག་ ལ་དབུ་འབྱེད་རབ་གནས་གནང་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཉེ་ཆར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ཚོང་རྫས་ལྟ་བུར་ སྤྱོད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བསླེབས་ཡོད་ལ། ཉིན་ཤས་གོང་གསུང་བཤད་ཅིག་གི་སྐབས་སུ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་འདིའི་ཐད་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་ནག་ནང་གི་ཤེས་ལྡན་པ་མང་པོས་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་ཁུར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་སྟབས། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐུབ་པར་ངོས་རང་གིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། མ་འོངས་པར་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་མགྱོགས་མྱུར་སེལ་ཐབས་སུ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུའི་གཅེན་པོ་སྟག་འཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ངེས་པ་ དང་། ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་ཐད་ཁོང་ལ་ཐུགས་འགན་ཡོད་ཅེས་ཨེན་ཌི་ཡཱ་ནའི་བོད་སོག་ནང་པའི་ རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་བསྟི་གནས་ཁང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་བརྩེ་གླིང་དུ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཨེན་ཌི་ཡཱ་ནའི་བྷུ་ལོ་མིན་ཊོན་དུ་ཞབས་སོར་བདེེ་ བར་བཀོད་དེ་ཉིན་བཅུ་གཉིས་རིང་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་མཛད་འཆར་བསྐྱང་འཆར་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༸གོང་ས་མཆོག་ཐེངས་འདིར་ཨ་རིའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ཨིན་ཌི་ཡ་ན་དང་ནེའུ་ཡོག་བཅས་སུ་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་རིང་མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་འཆར་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རང་གི་དབང་བོའི་དྭངས་མ་མིག་གི་དབང་བོ་དེར་མི་གཞན་གྱིས་མེ་མདའ་འཕངས་ཏེ་ནུས་མེད་དུ་བཟོས་ཀྱང་། འཁོན་འཛིན་དང་སྡང་སེམས་མེད་པར། ཐོག་མར་རང་གི་ཨ་མའི་གདོང་མི་མཐོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་བ་དེ་ནི་ཧ་ལས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist