གསར་འགྱུར།

རྒྱ་ནག་གི་དབུས་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན་འོག་ནས་མི་ ༢༠ ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དང་ཞིན་ཅང་གཉིས་ལ་ལྟ་སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་སྟེང་ ནས་ལྟ་དགོས་ཟེར་ལ། ས་ཁུལ་འདི་གཉིས་ནི་ཁ་བྲལ་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་པ་བཟོ་མཁན་ཆེས་ མང་ས་གཉིས་ཡིན་སྟབས། ནམ་རྒྱུན་རྡུང་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐྱེ་ རྒུའི་གོད་ཆག་གི་བདུན་ཚིགས་བཞི་པ་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཁུལ་རྫ་ཡུལ་དུ་བསྟུད་མར་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་ ༥ བསད་པ་དང་། མི་ ༡ བོར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

གཟའ་སྤེན་པའི་དགོང་མོའི་འདུ་འཛོམས་ཤིག་གི་སྟེང་། བོད་པའི་ཕོ་གསར་གཉིས་ཀྱི་བར་རྒྱག་རེས་ཤོར་ཏེ། གཅིག་གི་བྲང་ཁར་གྲི་བཙུགས་སྟབས་བསད་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist