Mobile App

Satellite images of China new dam which is being build in Tibet on a tributary of the river Ganga. Twitter/@detresfa_

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྨ་ཆུ་ཁ་འབབ་ཀྱི་ཁུལ་དུ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་བྱས་པ་དེས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ལ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་པ་རེད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
The rescue operation is ongoing. photo :Reuters

བོད་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་མེ་ཏོག་རྫོང་ནས་སྨན་གླིང་རྫོང་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཕུག་ལམ་གྱི་སྒོར་ཁར་གངས་རུད་བྱུང་ནས་ཉུང་མཐར་མི་གྲངས་ ༢༨ རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Taiwanese soldiers salute during National Day celebrations in front of the Presidential Building in Taipei.(AP Photo/Chiang Ying-ying)

ཐའེ་ཝན་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༧ ལོར་ཐའེ་ཝན་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
སྐུ་པར་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་རྒྱ་ནས་བླངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན།

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་ཞབས་འདེགས་གང་ཙམ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་དང་ད་དུང་ཡང་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་གཉིས་རིང་ཏན་ཏན་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས། ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་གར་དང་ཉི་ཧོང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐབས་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་མཁའ་ལམ་དམག་སྦྱོང་ཐོག་མ་དེ་སྤེལ་གྱིན་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Last year, China's overall population decreased to 1.4118 billion. Photo : NDTV

ཕྱི་ལོ ༢༠༢༢ ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་བྱིས་པའི་སྐྱེས་གྲངས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་མི་ལོ ༦༠ ལྷག་གི་བྱིས་པ་སྐྱེས་གྲངས་ཆེས་ཉུང་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist