རྒྱ་ནག

བོད་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་ཀྱི་འབྲོག་ཁུལ་དུ་ཉེན་རྟོག་པས་མི་མང་ལ་འདྲི་རྩད་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ། དྲ་ལམ་གྱི་པར།

གནངས་ཉིན་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢༠ པ་པེ་ཅིན་དུ་འཚོག་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་སོགས་མི་མང་འདུ་འཛོམས་རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་དུ་ཆོས་ལུགས་དང་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་ཚོགས་ཚོགས་མིར་མཇལ་འཕྲད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་པར།

སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་ཉི་ཧོང་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དབུ་འཛུགས་གནང་།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་དམག་དོན་མི་སྣས་ཐུག་འཕྲད་ཐེངས་ལན་མང་བྱས་ཡོད་ཀྱང་བོད་ཧིན་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐུབ་མེད་པ་རེད་འདུག Indian Army་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
CHENGDU, CHINA - SEPTEMBER 03: Aerial view of an empty street on September 3, 2022 in Chengdu, Sichuan Province of China. Residents in Chengdu are required to stay home in an effort to curb further expansion of an ongoing COVID-19 outbreak in the city. (Photo by Wu Ke/VCG via Getty Images)

རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢༠ པ་ཟེར་བ་འཚོག་གྲབས་ཡོད་པ་དང་བསྟུན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཙང་སེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་འོག་ནས་མི་མང་གི་འགྲོ་སྐྱོད་རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
23,000 Indian students awaiting their return to China

དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་དང་ཨུ་རུ་སུ། པ་ཀི་སི་ཐན་སོགས་ཚུད་པའི་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཡོང་བའི་སློབ་ཕྲུག་གསར་རྙིང་དང་ཚོང་པ་སོགས་ལ་མཐོང་མཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་འདུག [caption id="attachment_221737" align="aligncenter"་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
China’s military exercises will be held from this Thursday to next Sunday.

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐའེ་ཝན་གྱི་མཚོ་འགག་ཁུལ་དུ་དམག་དོན་གྱི་ལས་འགུལ་མང་པོ་སྤེལ་ནས་དྲག་པོའི་འཇིགས་སྐུལ་ཡང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨ་རི་སོགས་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་འཇིགས་སྐུལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Galwan Valley Fresh satellite image show China structure on India border. Photo credit Glsusar. com

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཧིན་མཐའ་མཚམས་སུ་རྟོག་ཞིབ་དང་དམག་ཆས་དབོར་འདྲེན་སྟབས་བདེ་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་བོད་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ནས་ཤིན་ཅང་གི་མཱ་ཛ་བར་གྱི་སྤྱི་ལེ་འབུམ་བཞི་ལྷག་གི་མྱུར་སྐྱོད་གཞུང་ལམ་གསར་པ་ཞིག་རྒྱག་འཆར་ཡོད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Hong Kong's new Chief Executive John Lee (L) walks with China's President Xi Jinping (R) following Xi's speech after a ceremony to inaugurate the city's new leader and government in Hong Kong on July 1, 2022, on the 25th anniversary of the city's handover from Britain to China. (Photo by Selim CHTAYTI / POOL / AFP) (Photo by SELIM CHTAYTI/POOL/AFP via Getty Images)

སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་སྦྲགས། ཧོང་ཀོང་གི་རང་དབང་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་ཤི་ཟིན་པ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist