རྒྱ་ནག

བོད་ཀྱི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་ཞིག་ལ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་མི་ཁག་ཅིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་ཀྱང་སྲོག་སྐྱོན་ཤོར་མཁན་མེད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Workers in PPE unload groceries from a truck before distributing them to local residents under the COVID-19 lockdown in Shanghai, China, on April 5, 2022.

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་གྲས་ཁག་ཏུ་ཁྱིམ་སྡོད་བཀག་རྒྱ་བསྡམས་པ་དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་གཉེར་ཁང་མང་པོ་ཞིག་ལ་གྱོང་གུད་ཆེན་པོ་ཐེབས་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Mr Lee (centre) became one of the faces of the local government in 2019 when police clashed with protesters in the streets. Getty Images

ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དང་ཉེས་ཅན་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཁྲིམས་སོགས་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཇཱོ་ཧན་ལི་ཟེར་བ་དེ་ཧོང་ཀོང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་གསར་པར་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསར་རྒྱག་བྱས་པའི་ཟམ་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཧིན་ས་མཚམས་སུ་ཁེལ་བའི་སྤང་གོང་མཚོའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་བར་དམག་ཆས་དབོར་འདྲེན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཟམ་པ་བརྒྱབ་ཟིན་པ་མ་ཟད་དེ་ཁུལ་དུ་གཞུང་ལམ་གསར་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གཡག་དང་ཆུ་སོགས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་ཧྲང་ཧེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱིས། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་འགོས་ཁྱབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འོག་བཟའ་ཆས་འདང་ངེས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་གནམ་གྲུ་ཞིག་ལ་བརྡབ་སྐྱོན་བྱུང་ནས་མི་གྲངས་ ༡༣༢ རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་། ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ནང་ངོ་བོ་འགྱུར་བའི་ཏོག་ནད་འགོས་ཁྱབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ཏོག་ནད་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་སྲིད་ཇུས་འོག ཏོག་ནད་ཀྱི་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་བཏང་བར་ངོས་འཛིན་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་གི་ཉེན་རྟོག་དཔོན་དང་དམར་ཤོག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་མགོ་ཁྲིད་མཐོ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ལི་ཁུ་ཆང་གིས་ལོ་རྗེས་མ་ནས་རང་ཉིད་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྲིད་བློན་གྱི་གོ་གནས་ནས་རྒས་གཡོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist