རྒྱ་ནག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ནང་འཁྲུག་གི་ལྟེ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་བའི་ཁྲུང་ཆིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི་མགོ་འཁྲིད་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་ཏུན་ཧེ་ལིན་གྱིས་སྒྲིག་འགལ་ཁྲིམས་འགལ་ཚབས་ཆེན་བྱས་ཡོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་མང་ཉམ་ཐག་ཚོས་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་མཚམས་བཞག་སྟེ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་དགོས་སྐོར་རོགས་དངུལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་བཏོན་ལྟར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚོར་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཀ་དགོས་ན་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

པེ་ཅིན་དུ་ཉིན་གྲངས་ ༤ ནང་ཉུང་མཐར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསར་པ་ ༣༦ བྱུང་སྟེ་ཝུ་ནན་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་བཀག་སྡོམ་ཞིབ་བཤེར་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་ཀྲི་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཝན་ལིན་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རླངས་རྫ་སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁོར་ཞིག་ལ་འབར་གས་དོན་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༡༩ རྐྱེན་འདས་དང་མི་ ༡༧༠ ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་ཀྲི་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཝན་ལིན་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རླངས་རྫ་སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁོར་ཞིག་ལ་འབར་གས་དོན་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༡༩ རྐྱེན་འདས་དང་མི་ ༡༧༠ ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་བཅིངས་གྲོལ་དམག་གི་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ཞིན་ཝང་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་གསང་ཉུལ་གྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག་ཨ་རི་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

འཛམ་གླིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་བའི་ཝུ་ཧན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཐོག་མར་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་མཁན་སྨན་པ་འདས་པོ་ལི་ཡི་བུ་སྐྱེས་པ་དང་ཁོང་གི་སྐོར་བསྐྱར་དུ་གླེང་བའི་མགོ་བརྩམས།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་གསར་ཁང་ཆེ་གྲས་ཁག་ཅིག་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་མང་པོ་བཏང་སྟེ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གནས་ཚུལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist