རྒྱ་ནག

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་མགྲིན་ཚབ་པ་ཀྲོ་ལི་ཅན་གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གི་སྐབས་༧པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་སློབ་ཆེན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་བསྒྲགས་འདུགགསར་འགོད་གསལ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་ནང་སྒྲིག་འགལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་མིང་འོག་འཐུས་མི་ ༡༤ ལྷག་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ལ་བཅར་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་འདུག  ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་ཤར་ཕྱོགས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་ཟུར་པ་ཞིག་གིས་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཐད་འཐུས་ཤོར་དང་རྒྱ་ནག་ནང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དགོས་པའི་རྩོམ་ཡིག་བྲིས་རྗེས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་སྤྱི་དམངས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་ཝང་ཆན་ཀྲང་ལགས་ནས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཉེས་དོན་ཞིབ་བཤེར་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཁྲིམས་གཏུག་གནང་འཆར་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་མཁན་སྔར་ལས་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་འདུག་ཟེར།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་མང་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་ལ་ཟིང་འཁྲུག་བསླངས་བ་དང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་སོགས་ཀྱི་ནག་ཉེས་འོག་ལོ་ ༡༥ ཡི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཝང་ཆན་ཀྲང་ཉིན་གྲངས་ ༢༡ རིང་བཟང་བཙོན་དུ་བཅུག་རྗེས་ཁ་སང་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྐྱལ།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་མེད་པ་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་བློ་མི་དཀར་བའི་ཉེས་མིང་འོག་ཤིན་ཅང་གི་མགོ་འཁྲིད་གཉིས་གནས་དབྱུང་བཏང་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist