Home

བྷི་ཧར་གྱི་ཟམ་ཆེན་ཞིག་ལ་གློ་བུར་དུ་རྡིབ་སྐྱོན་བྱུང་།

རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་བྷི་ཧར་ (Bihar) གྱི་བྷ་གྷལ་པུར་གྲོང་ཁྱེར་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཟམ་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གློ་བུར་དུ་རྡིབ་སྐྱོན་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱུང་ཡོད་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བཙན་འཁྲིད་བྱས་འདུག  

ཁ་སང་ཧོང་ཀོང་ནང་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་མཁན་མི་གྲངས་ ༢༣ ལྷག་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཏེ་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བྷི་ཧར་གྱི་ཟམ་ཆེན་ཞིག་ལ་གློ་བུར་དུ་རྡིབ་སྐྱོན་བྱུང་།

རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་བྷི་ཧར་ (Bihar) གྱི་བྷ་གྷལ་པུར་གྲོང་ཁྱེར་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཟམ་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གློ་བུར་དུ་རྡིབ་སྐྱོན་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱུང་ཡོད་འདུག བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་ཟམ་ཆེན་ཞིག་ལ་གློ་བུར་རྡིབ་སྐྱོན་བྱུང་། དྲ་ལམ

དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བཙན་འཁྲིད་བྱས་འདུག  

ཁ་སང་ཧོང་ཀོང་ནང་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་མཁན་མི་གྲངས་ ༢༣ ལྷག་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཏེ་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག League of Social Democrats...

འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་གྲས་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་བུ་ལོན་ནང་ལྷུང་འདུག

འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་གྲས་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་དཔལ་འབྱོར་སྲིད་ཇུས་ནང་ཚུད་དེ་ལོ་རེ་བཞིན་བུ་ལོན་འཇལ་མ་ཐུབ་པར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་མི་མང་གི་འཚོ་གནས་ལའང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན

བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་ཟམ་ཆེན་ཞིག་ལ་གློ་བུར་རྡིབ་སྐྱོན་བྱུང་།

བྷི་ཧར་གྱི་ཟམ་ཆེན་ཞིག་ལ་གློ་བུར་དུ་རྡིབ་སྐྱོན་བྱུང་།

རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་བྷི་ཧར་ (Bihar) གྱི་བྷ་གྷལ་པུར་གྲོང་ཁྱེར་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཟམ་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གློ་བུར་དུ་རྡིབ་སྐྱོན་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱུང་ཡོད་འདུག བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་ཟམ་ཆེན་ཞིག་ལ་གློ་བུར་རྡིབ་སྐྱོན་བྱུང་། དྲ་ལམ

League of Social Democrats leader Chan Po-ying, center, argues with police before being taken away in Hong Kong’s Causeway Bay shopping district on 4th june 2023.Photo :AFP

དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བཙན་འཁྲིད་བྱས་འདུག  

ཁ་སང་ཧོང་ཀོང་ནང་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་མཁན་མི་གྲངས་ ༢༣ ལྷག་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཏེ་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག League of Social Democrats leader Chan Po-ying, center, argues with police before being

People jostle each other to buy subsidized sacks of wheat flour in Quetta, Pakistan, Thursday, Jan. 12, 2023

འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་གྲས་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་བུ་ལོན་ནང་ལྷུང་འདུག

འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་གྲས་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་དཔལ་འབྱོར་སྲིད་ཇུས་ནང་ཚུད་དེ་ལོ་རེ་བཞིན་བུ་ལོན་འཇལ་མ་ཐུབ་པར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་མི་མང་གི་འཚོ་གནས་ལའང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན

China has been accused of trying to block Penpa Tsering, the head of Tibet’s government-in-exile, from speaking at the National Press Club

རྒྱ་ནག་གིས་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨོ་གླིང་ནང་ཕེབས་རྒྱུར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨོ་གླིང་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་འཆར་ཡོད་པར་བཀག་འགོག་གི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist